پیام تبریک حسن مریدی زاده به رویداد ارتقاء به سطح سردار عظمی


به گزارش تابناک هرمزگان، محتوای متنی پیام تبریک حسن مریدی زاده خطاب به دریادار علی عزمی به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا

در این زمان جمهوری اسلامی ایران به مدیریت مقام معظم مدیریت حضرت آیت الله خامنه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایین، اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا توانسته است ایمنی همیشگی شخصی را به بهتر از نحو تامین تنبل. این را می دانیم کدام ممکن است ایمنی منصفانه حادثه نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری رهبران گران این سرزمین است.

لذا بر شخصی اجباری می دانم ارتقای صادق جنابعالی را به سطح سرتیپی ارائه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان جهان آبی خلیج فارس تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض نمایم.

این ارتقای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند ثمرات پر برکتی برای کشورمان می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی دریایی ما را بیش اجتناب کرده اند پیش تامین خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله {در این} مقام سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید باشید.

حسن موری زاده

انتهای پیام/