پپیشنهاد وزیر راه برای وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه و ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن
در جلسه فردا وام ودیعه مورد بحث قرار می‌گیرد و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان برای تهران است و بانک‌ها موظف به پرداخت وام ودیعه خواهند بود.