پلیس یک بلیط جعلی 25 2500 برای تغییر خطوط نزدیک نوشت ، اما او آمادگی وقوع اتفاقات بعدی را نداشت.


در این قسمت از گزارش پاسخگویی پلیس، ما آخرین بروزرسانی ها را برای چندین مورد بحرانی که ماه ها تحت پوشش قرار گرفته اند ، ارائه می دهیم ، از جمله پیشرفت شگفت انگیز در مورد دانیل آلوارز ، که یک بلیط تغییر مسیر 2500 پوندی از کلانتر سن برناردینو دریافت کرد که به صورت نژادی معرفی شده بود.

ما همچنین گزارش جدیدی از ادعاهای کمپینگ جدی علیه سرپرست پلیس معروف به To Watchdog ، همراه با پرونده در حال انجام علیه اولین رئیس پلیس سیاه پوست یک شهر کوچک در Lower East Shore ، مریلند ارائه می دهیم.


رونوشت

تایا گراهام: سات سری آکال. نام من تایا گراهام و استفان جنیس است و ما میزبان گزارش پاسخگویی پلیس هستیم. و امروز ، ما برخی از اخبار فوری را داریم.

دیدگاهتان را بنویسید