پس اجتناب کرده اند اینکه سازندگان فیلم گفتند آزار جنسی خانمها گزارش شده است، خوب وکیل اصرار داد


خانمها در سینمای ایران داستان‌هایی اجتناب کرده اند آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند توانایی توسط خانمها در سینما چاپ شده کردند کدام ممکن است در نتیجه ادعا‌هایی شد کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند همبستگی تعداد زیادی فیلمساز زن در مخالفت با هر نوع خشونت داشت. ادعا اعتراض را بشنوید.

به گزارش اسنا، سینماگران نسبت به موسوم به «خشونت علیه خانمها» {در این} حرفه اعتراض کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل شخصی را برای معامله با به اشیا خاص خشونت علیه سینمادوستان، سینماگران، منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان گفتن کرده اند. ادعا ای کدام ممکن است همراه خود امضای تعداد زیادی تن اجتناب کرده اند فعالان سینمای ایران اجتناب کرده اند جمله چهره های شناسایی شده است ای چون ترانه علیدوستی، نیکی کریمی، هدایت تهرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند بازیگران سرشناس تولید دیگری، همچنان بر انواع امضاهای محله سینمای ایران افزوده است. آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک خانمها برای اولین بار به حداقل یک هشدار تغییر شد.

آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک خانمها در سینمای ایران

اعتراض فیلمسازان زن در ایران یکپارچه هشتگ ممکن است (را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است) در این کره خاکی است کدام ممکن است عمدتاً توسط متعدد اجتناب کرده اند مشتریان جامعه های اجتماعی به طور قابل توجهی توییتر در اعتراض به افزایش آزار جنسی به پایان رسید. در اطراف کار گروه های مختلفی ویژه به ویژه هنرمندان وجود داشت.

حالا این موج اعتراضات به سینمای ایران هم رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند مشتریان جامعه های اجتماعی کدام ممکن است در سینما ورزش می کنند شناسایی دقیق هر دو بی وفا شخصی را {در این} جامعه فاش کرده اند. یکی اجتناب کرده اند مهمترین این افشاگری ها ماجرای اس ام، دستیار کارگردان، علیه اف است. این بازیگر زن راه اندازی شد، کدام ممکن است در نتیجه تخلیه خوب روایت دقیق اجتناب کرده اند هویت او شد کدام ممکن است اکثر خانمها کتک خورده اجتناب کرده اند این را امتحان کنید خودداری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های عقب کشیدن را برانگیخت. کدام ممکن است در پایان در نتیجه تخلیه ادعا ای در اعتراض به خشونت علیه خانمها شد.

سازندگان فیلم در ادعا‌ای گفتن کردند کدام ممکن است «هر گونه خشونت، آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخاذی جنسی در اطراف کار» را محکوم می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد مجازات ها قانونی قابل توجه برای متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این «نابرابری جنسیتی در سینمای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم سانسور» شدند. برای زیاده خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم صاحبان توانایی».

امضاکنندگان ادعا همراه خود ردیابی به «سیستماتیک بودن خشونت در سینما» بر حق شخصی برای کار در محیطی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری اجتناب کرده اند قلدری، خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باج‌گیری جنسی تاکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو آرزو کرد تشکیل کمیته‌های بی طرفانه در سینما شدند. اجتناب کرده اند اعضایی همراه خود سلسله مراتب اختیار {تشکیل شده است}. اشخاص حقیقی مختلف (اکثریت قریب به اتفاق قریب به اتفاق اعضای زن) کدام ممکن است در زمینه SGBV تحصیل کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درجه پاسخگویی شخص خاص کبریت همراه خود اختیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملیت شخصی در هر اقدام جمعی شناخته شده هستند.

به آموزش داده شده است سازندگان فیلم، تعهد این کمیته معامله با به جرایم خشونت‌های جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیتی، معامله با به جریمه‌های این خشونت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی هرگونه ورزش هنری برای طول خاص است.

اصرار خوب کمیته بی طرفانه در سینما برای معامله با به شکایات خانمها اندیشه خوبی است.

کامبیز نوروزی این وکیل دادگستری در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به آموزش داده شده است های سازندگان فیلم مبنی بر اینکه خشونت در اطراف های مختلف به تعیین کنید های مختلف رخ می دهد، ذکر شد: در اطراف های کاری، اتحادیه ها می توانند عملکرد فوق العاده مهمی در رئوس مطالب مفهومی داشته باشند. خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود رفتارها اینها الگوی هایی اجتناب کرده اند خشونت جنسی هستند. این سکس است. در اطراف کار، خانمها به دلایلی معادل نقطه ضعف جسمانی هر دو بی ثباتی اجتماعی مورد تبعیض قرار می گیرند.

وی افزود: اکثریت اینها خشونت برای شکایت جرم محسوب نمی شود هر دو مبتلا تمایلی به ساختار پرونده در سالن دادگاه ندارد از برای مشاوره سالن دادگاه بیشتر اوقات زمان زیادی می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روندهای قضایی ناگزیر برای قربانیان آزاردهنده است. اتحادیه ها معمولاً مراجع خوبی برای معامله با به این امتیازات هستند از اطراف کار شخصی را به خوبی می شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکلات اطراف کار شناخته شده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس تر همراه خود آنها برخورد تبدیل می شود.

این حقوقدان ذکر شد: اصرار تشکیل کمیته های بی طرفانه در سینما برای معامله با به شکایات خانمها اصرار خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردها اجتناب کرده اند مجازات های قانونی ساده تر است. اگر شخص خاص غیر صادق هر دو پرخاشگر در اطراف اتحادیه شناخته شود، تأثیر انگشت آن شخص باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است متعدد اجتناب کرده اند جایگزین های شغلی شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهد. بعد از همه اتحادیه‌ها همراه خود شرایط خاصی می‌توانند عضویت یکی اجتناب کرده اند اعضا را لغو کنند، یعنی می‌توانند جریمه‌های درمورد به اتصال بین عضو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه را اعمال کنند.

نوروزی همراه خود دقیق اینکه برخورد همراه خود خشونت جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیتی در نقش ها مختلف باید {اتفاق بیفتد}، ذکر شد: آموزش مستقیم {در این} زمینه لزوما کارآمد نیست، هرکس همراه خود زنی صحبت نامناسب می تنبل از آن آگاه است کدام ممکن است حرف او معنایی غیر صادق دارد. آنچه در همین جا به ابعاد سنت غیرمعمول نیست به این معنا نیست کدام ممکن است این شخص هر دو طبقه بی سواد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید سنت آنها را بسازیم. آنچه مانع خشونت علیه خانمها تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است این رفتارها بی پاسخ نمی ماند. خانمها بیشتر اوقات به دلایلی معادل ترس اجتناب کرده اند تصمیم گیری نهایی هر دو خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند مبارزه کردن اجتناب کرده اند افشای خشونت امتناع می ورزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سکوت، آزارگر فضای بیشتری برای یکپارچه رفتار شخصی پیدا می تنبل. مبتلا باید ببیند کدام ممکن است خوب شخص تکیه کن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزارگر محیط ایمنی شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهد.

وی همراه خود ردیابی به تجربیات خیلی شبیه {در این} زمینه ذکر شد: در سندیکای روزنامه نگاران تهران کمیته ای برای کشتی همراه خود آزار جنسی در بخش روزنامه نگاری تشکیل دادیم کدام ممکن است متشکل اجتناب کرده اند خبرنگاران، متخصصان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانپزشکان بودند کدام ممکن است سوابق داده ها را نیز بازرسی کردند. “با این حال {به دلیل} توسعه.” کرونا به سختی ورزش این کمیته را تنبل کرد. علاوه بر این حدود خوب سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پیش صفحه بحث محله شناسی ایران سندی در خصوص کشتی همراه خود آزار جنسی در دانشکده ها تهیه کرد کدام ممکن است تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است این خوشحال از را داشتم کدام ممکن است همراه خود دوستانم روی این سند کار کنم. بر ایده این سند شورایی برای معامله با به آزار جنسی در اطراف دانشکده تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنده در آن مشاور هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین نامه اجرایی آن در جاری تدوین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند اولین اقدامات محله مدنی است. امیدوارم. . این حرکت در اطراف های تولید دیگری نیز یکپارچه ممکن است داشته باشد.

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند اولین مقاماتی بود کدام ممکن است به طور مناسب به این اظهارات پاسخ داد. این مقام به فرماندهی در {پاسخ به} ادعای خشونت علیه برخی اجتناب کرده اند بازیگران زن بخش سینما ذکر شد: خانمها باید در بخش آثار هنری به طور قابل توجهی سینما حمایت شوند از آسیب پذیرتر هستند.

وی اجتناب کرده اند وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های سینمایی خواست ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی اندیشیده شود کدام ممکن است خانمها با بیرون دغدغه در بخش سینما ورزش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز خشونت سریعا همراه خود آنها برخورد شود.

انتهای پیام