پروتئین های حیوانی در مقابل پروتئین های گیاهی. آیا آنها یکسان هستند؟بله و خیر اجزا و عملکرد پروتئین های گیاهی و گیاهی یکسان است. اما نحوه تأثیر آنها بر سلامتی می تواند متفاوت باشد.

ارسال پروتئین حیوانی در مقابل پروتئین گیاهی. آیا آنها یکسان هستند؟ برای اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید