پروازهای فرودگاه یاسوج بیش از سه پربار شد
ایسنا/ کهگیلویه و بویراحمد مدیر فرودگاه هدیه یاسوج: در مورد آغاز امسال تکنون سرشماری پروازهای فرودگاه یاسوج به ایشان نسبت داده شد.

«عنایت انصاری فرد» دیر گفت و گو با خبرنگار اسنا افزود: سرشماری پروازی در فرودگاه، در سال، ۱۳۸ قاب، بوده که، آنها ۴۴۰ فریم، آوزیش.

وی بیان کرد: دارالعین دارای مدت ۱۹ هزار و ۹۷۳ مسافر، دارالن فرودگاه، گهبه جا شادند کاین، تعداد دیرسال، گوششه ۶ هزار و ۶۵۲ نفر بود.

مدیر فرودگاه یاسوج با بیان انکه گاپجی بار ۴۵ هزار و ۵۹۸ کیلوگرم دارای ۱۴۶ خطر و ۳۹۵ کیلوگرم وزن یافته یافت، خاطرنشان کرد: گسترش پروازی فرودگاهی، مرز هوائی غررر نزدورواز فرودورغار.

انصاری فرد سره کرد: با بهبود وادت تاج در کاشور پروازی مشهد مقدس و کیش در فرودگاه آگرا می چود.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


قانون اساسی «حقوق عمومی نطارت و پگیری» دارای ۱۶ ماده و ۸ تبصره مورخ ۷ …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر