پاکن: اسم دانیم مثل آمریکا پرچمادار اویغور چیست؟
نماینده چین در سازمان مل مدعی همتای امریکایی خوود مابانی اینکه پوزیدن مشعل المبک اویغور درالمبک زمستانی پای من باش به نظر من انحراف عام جهان از مضمون اویغور، استرا، پاسخ کرد.

به گذرش رویترز، ژانگ هی، سفیر چین در ساسمان، میلت متحد، دار بیانیهی، اتهامات گفت خورش، بر اساس لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده، ره قوی رد میکیند.

ژانگ گفت که دینیگار یلاموگیانگ، اسکیپاز صحراوی اهل سینکیانگ «دور میان ۲۰ وارشاکار آز ۹ کی کی برای تیم چین در بازی های زمستانی راگابات میکانند».

وی افزود: آه، مباهات و نماینده، بزرگ، مردم، چین است. موضوع شفاف سازی آمریکا چیست؟

داینگر عنوان “یکی از درنده” آخرین مشعل صفحه تحریریه، “قله زمستانی” را دارد. باسیاری از قشوارهای غربی باهانا اینکه چین با اویغورها و سایر اوکلت های مسلم رافتر می مهربان، ممنوعیت عالی دیپلماتیک علی سین کیانگ کرد و کرد کرد.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

لازمه پیشنهادیدانشگاه صنعتی امیرکبیر شرایات دریفت خوابگاه دار در دانشگاه را پرچم کردستان. نوشته گزارش ایسنا، …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر