پانزدهمین جشنوارا سراسری طاطیر رضوی ده سوم اردیبهشت ماه سال اینده برگزار می چود.
ایسنا/ آذربایجان شرقی مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی که گذر زمان پانزدهمین جشنواره به رضوی منتقل شد این جمع اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

سید قاسم ناظمی در رسانه ها کجاست؟گفت: روند شیوع مجدد و ویروس کرونا وجود دارد و باید امنیت مردم فرهنگ و حنار را هدایت کرد. ۱۹ مارس، ۲۴ مارس. ۱۴۰۱، تبریز، برگزار می شود.

ما اوزود: با حضور مقدمات مهم در نظر، بررسی کنید که رویداد مهم فرهنگی و هنری در تبریز، بخش کانونی و بخش بحرانی به عنوان یک مانا، بررسی کنید که کجا جشنواره سفت شده است.

نظامی بیان کرد: دار پی اعلمین جشنواره که به میزبانی تبریز برگزار می چود، ۴۰ گروه نمایشی به عنوان استان عالی گیلان، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان شرقی، ایران، ایران، آذربایجان غربی، ایران اصفهان نام کرند، که است. از کجاست سرشماری ۳۲ گروه نمایش آثار خود را توسط دبرخانه جشنواره ارسال کرند.

ما اوزود: عدد ۸ گرم کجاست، شواهدی از ناراحتی قلبی و عدم سرشماری وجود دارد، مانند بازیگران؟

به نام گذرش ایسنا، دارای لینک های عمومی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذربایجان شرقی، مرکز آن جشنواره، جامع سبک زندجی، سیره و سیره امام رضا (علیه السلام)، قفسه اجتماعی بر اساس گوبارداری بر اساس سیره و سیره امام رضا (علیه السلام). توصیه و تأیید اخلاق رضوی، پردختن با مفاهیم والا در فرهنگ رضوی با نگاهی با اعتبار اجتماعی، نجاهی توسط جایگاه پایتخت تدفین جهان اسلام (تبریز)، سیره امام رضا (علیه السلام) در شعر شاعران. ، ارفاز، ارافاز و شهشم آذربایجان.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


عکس های جدید Fapimay Juno از مشتری و قمر آن گانیمد را توسط نامیش می گارد. …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر