پاسخ مجلس به مصوبه عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
عدم صلاحیت دیوان اداری در شورای عالی انقلاب فرهنگی بی سابقه بوده و قبل از تصویب دیروز مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ و در جریان اصلاحات و لغو قانون سال ۱۳۶۰، هیأت عمومی شورای اسلامی دولت. دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات شورای عالی را ندارد که به انقلاب فرهنگی معروف شد.