وی ۱۷۶۲ ماموریت در ساختار سلامت نوروزی در خراسان شمالی انجام دادایسنا/ خراسان شمالی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و سرپرست بخش حوادث دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی اجتناب کرده اند انجام عالی هزار و ۷۶۲ کار در ساختار سلامت نوروزی استان خبر داد.

تقی مقامات آبادی در اظهار داشت و گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به اینکه ساختار سلامت نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه ۱۳ فروردین ماه سال جاری شکسته نشده داشت، اظهار کرد: {در این} ساختار عالی هزار و ۷۶۲ ماموریت انجام و عالی هزار و ۳۱۰ فرد مبتلا بستری شدند.

همراه خود ردیابی به اینکه ۱۴۳۲ پروژه غیرتصادفی وجود داشت: ۸۷۰ فرد مبتلا غیرتصادفی و ۲۱ مورد از دست دادن زندگی غیرتصادفی در بیمارستان بستری شدند.

مقامات آبادی همراه خود ردیابی به انجام ۳۳۰ ماموریت موردی توسط اورژانس اظهار داشت: ۴۴۰ مجروح و ۲۰ مجروح به بیمارستان منتقل شدند.

وی دانستن درباره ماموریت های اورژانس اثیری {در این} ساختار اظهار داشت: ۴ فرد مبتلا نیز اجتناب کرده اند طریق اورژانس اثیری به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و سرپرست گروه حوادث دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی شکسته نشده داد: در پی حوادث، بیشترین فراوانی ماموریت های اورژانس {به دلیل} نقطه ضعف و بی حالی همراه خود ۲۹۳ مورد، ۱۴۴ مورد بیماری قلبی {بوده است}. و بیماری های تنفسی.” همراه خود ۱۰۸ مورد

وی در خصوص انواع مراجعه کنندگان به اورژانس نوروزی اظهار داشت: ۴۸۵ نفر به امکانات بهداشتی درمانی نوروزی مراجعه کردند.

مقامات آبادی مجموع جراحات رانندگی در استان را ۸۷۴ نفر تایید کرد و افزود: مجموع مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان های استان به ۳۲ هزار و ۹۶۲ نفر برای ادغام کردن ۲۶ هزار و ۷۸۹ نفر سرپایی و ۶ هزار و ۱۷۳ نفر در بیمارستان ها رسید.

وی همراه خود خاص اینکه ۴۳۵ فرد مبتلا در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند، اضافه کرد: ۴۷۰ نفر برای جراحی سرپایی و ۷۷۰ نفر برای جراحی های غیر اورژانسی هستند.

مقامات آبادی در طولانی مدت اظهار داشت: مجموع مصدومان رانندگی در استان به ۷۲۵ نفر رسیده است.

انتهای پیام

تأمین