ویروس کرونا
ایسنا/ لرستان دانشیار بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هدیه لرستان: تهمت ویروس کرونا به وی زده شد.

مریم کوشکی امروز ۱۳ اسفندماه هدیه: مرد جوانی پس از ابتلا به ویروس کرونا مورد تهمت ویروس کرونا قرار گرفت.

و اوزود: با شروع شیوع ویروس کرونا، ۲۱۳ هزار و ۹۳۹ نفر را در لرستان که این ویروس خیس است پیدا خواهید کرد.

دانشیار بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از لرستان خاطرشان کرد: کجا گذشت ۲ هزار و ۷۵۷ نفر در بماران جان خود رااز داست داد.

کوشکی افزود: وضعیت فعلی ۳۱۸، بیمار مبتلا به کرونا، مراکز درمانی لرستان تحت پوشش، خدمات درمانی، تصمیم درند.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


ایسنا/ خراسان جنوبی، ناحیه آموزش و پروروش خراسان جنوبی، گفت: کلیه مدارس آستان از شنبه…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر