ویدئو/ «سزده بهدار» در پارک های مختلف تهرانویدئو /

۱۳ فروردین، روز شخصیت کدام ممکن است به «۱۳ در» نیز شناخته شده است، فینال روز سفر نوروز و بهانه ای دیرینه در سنت ایرانی برای گذراندن خوب روز همراه با خانوار در دامان شخصیت است. امسال {به دلیل} کاهش نسبی شیوع کرونا، سرگرمی انگیزتر و پرماجراتر اجتناب کرده اند دو سال قبلی بود. این گزارش اجتناب کرده اند پارک ها و شهربازی های مختلف تهران ارائه شده است.

عکاس و تدوین: امید ابراهیمی

تأمین

محتوای پیشنهادی


مقبره الشعرا تبریز مدفن بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ شاعر است و عنوان‌های آن سال‌هاست کدام ممکن است مورد استفاده قرار می‌گیرد.