ولی جهانی سرپرست کل میراث باکلاس و گردشگری استان گیلان اجتناب کرده اند ورود ۴ میلیون نفر به استان گیلان خبر داد.


بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون نفر به گیلان بازدید کردند

مدیرکل میراث باکلاس و گردشگری استان گیلان اجتناب کرده اند ورود ۴ میلیون نفر به استان گیلان خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۰۰ نسبت اقامتگاه های گردشگری گیلان {پر شده} است.

وی همراه خود دقیق اینکه نسبت به سال قبلی ۳۶ نسبت افزایش آرم می دهد، افزود: با این حال جهانی همراه خود ردیابی به اینکه ۲۶۰ مسافر خارجی وارد گیلان شدند، افزود: بیش اجتناب کرده اند ۸۱ هزار نفر اجتناب کرده اند اماکن تاریخی استان گیلان بازدید کردند.