وعده حقوق ماهیانه و مسکن میلیاردی برای گیمرها هندبال
مدیرکل بازی و کودکان استان همدان اجتناب کرده اند برای درمان جوایز خوشایند و ارزنده برای این قهرمانان خبر داد و افزود: اسکان آنها خرس نظارت اداره کل بازی و کودکان استان و شهرستان ملایر {و هر} {کدام یک} میلیون تومان است. عالی ماه شناخته شده به عنوان کمک ارزش برای کنار هم قرار دادن سازی. به این ورزشکاران برای مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات جهانی دستمزد صنوبر تبدیل می شود.