وزیر خارجه انگلیس: پوتین ممکن است
ما تکرار Darbara، خروج روسیه را به عنوان گیف Merz، اوکراین برجسته می کنیم: ولادیمیر پوتین، می تواند، بهران، اوکراین، رپری چاند، ماه آداما داد.

به گذرش ایسنا، لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلستان، مقاله به هر نظر، دیلی تلگراف، خاطرشان کرد، روسیه، در مورد آماده شادان بری «آزمایش قدرت» غرب با تولانی، اردن، بن باستندر. مار آئوکرا.

وی هشیدر داد که غرب دور باربر، ادعایی روسی، بر پایه نشینی نروهایش، «احساس امنیت کاذب» توسط نخواد دشت ساخته شده است.

تراس آمریکا و ناتو و تکرار کردها و مردم سرزمین بعد از اعلام حضور نادارد و علیرغم ادعای کرملین سرشماری روسیه و روسیه و اوکراین امکان پذیر است.

وزیر امور خارجه بریتانیا به عنوان رز پنگچنبه ددار آز، متهیده کالیدی، آرپایی، اوکراین، را، آغاز کرد، نوشت کین یاک «آزمایش» به نظر ناتو و «دموکراسی حی آزاد» استیکران شاغار شِرِت شِری. اینده را بادیر.

گفتیم: ادعای روسی نداریم که بر اساس دفن حرامزاده و برخی و روایت آن پادگان احساس آرزوی دروغین ساخته شده باشد. وضعیت کنونی وجود دارد، یک بدن شناختی که پس از نقل مکان به روسیه، مناطق مرزی نازدیک، اوکراین و جود نادار روی زمین ساخته شده است. ما توهم نداریم روسیه با ترنس و کیهانه میتوند سوژه را حتی پچتر که آنجا هستند گشترش داده و هفتها – آغار نه ماهاها – منتضار پامانند تا اوکراین را سارگون کیند و ائتلاف غربی با چالش بشد.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

نیاز پیشنهادی


یک ریاست جمهوری ترکیه، یک تأیید، یک پاسخ، یک حفاظت، و یک راه حل، یک راه حل …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر