وزارت بهداشت: ایران رتبه چهارم تولید علمی در حوزه طب سنتی را در جهان دارد
مدیرکل سازمان نظام پزشکی ایران و قائم مقام وزارت بهداشت: از ۱۳ منطقه مختلف دنیا ۱۱ منطقه داریم و کشور بیش از ۲۳۰۰ گونه گیاه دارویی دارد و باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری شود. گردشگری غذای سالم موضوعی مهم تلقی می شود و طب ایرانی از اهداف این بحث محسوب می شود.