واگذاری از قلعه تاریخی رامسر به بخش شخصی


به گزارش تابناک مازندران، سرپرست اداره کل میراث، باکلاس، گردشگری و صنایع دستی مازندران اجتناب کرده اند واگذاری از قلعه تاریخی مارکوه شهرستان رامسر به بخش شخصی در بلند مدت نزدیک خبر داد.

بر ایده این گزارش، مهدی ایزدی در بازدید اجتناب کرده اند ارگ تاریخی مارکوه رامسر در ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: وزیر میراث باکلاس در بازدید فعلی اجتناب کرده اند مشکلات و عدم شرکت ها رسانی از قلعه مرکوه خبر داد و آرزو کرد نصب بلافاصله آن شد. اجتناب کرده اند پلاک

ایزدی همراه خود ردیابی به اهمیت این از قلعه تاریخی ذکر شد: در ایام نوروز تمهیداتی اجتناب کرده اند سوی همکاران تکمیل شد و در گام بعدی تمهیدات مورد نیاز برای واگذاری از قلعه مارکوه به بخش شخصی انجام تبدیل می شود.

سرپرست اداره کل میراث باکلاس، گردشگری و صنایع دستی مازندران به برخی مشکلات اجتناب کرده اند جمله نبود تابلو و چشم اندازها خدماتی ردیابی کرد و ذکر شد: بیشتر است مدیریت از قلعه به بخش شخصی واگذار شود و تعمیر ایجاد شود. چشم اندازها رفاهی مسافران کدام ممکن است تاثیر مورد نیاز را داشت.

وی افزود: این از قلعه اجتناب کرده اند قابلیت بالایی برای فریب دادن مسافر برخوردار است و همراه خود تغییر این بنا به بخش شخصی دو امر مهم تحمیل و ایمنی اجتناب کرده اند آن محقق احتمالاً وجود خواهد داشت.

ایزدی خاطرنشان کرد: به اصل وزیر تابلوی این از قلعه همراه خود کد QR در محل اداره کل میراث، باکلاس، گردشگری و صنایع دستی مازندران برای بدست آمده داده ها و عکس نصب شد.