واکنش پهلوان با رقبات با استقلال برای قهرمانی دکتر لی بارتر
مسابقه Basiken Perspolis May Good Timsh با مسابقه بری قهرمانی دکتر لیگ پورتر من جاده.

به گذرش ایسنا، احسان پهلوان، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس ps As Pirosi 2 Bar Zero Timish vs Aluminium Arak Der Hafteh Hajdhm Ragabat لیگ عالی پورتر هدیه: بازی سوخبازیداد و بودی اما. ۲ اثبات و ۳ امتیاز کسب اعتبار.

ما دربارا، راگابات تایمش، با استقلال، میز گردان، راده باندی، لی مبادله گیفت: مسابقه خودمان نگاه می کانیم و بازی، می رویم و تملاش، خود را می کانم تا در هار، مسابقه باهترین، نتیجه را چه است. بیگیریم و عمیدورم بحر؟ “

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

لازمه پیشنهادی


داراگز دور برگشت لی بارتر هندبال مردان تیم های ذوب اهن شهید شاملی کازرون …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر