واکنش رابرت مالی به تصویب قطعنامه ضدایرانی


نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خواستار صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شد.

به گزارش ایسنا، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، پس از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران که با تصویب قطعنامه ضدایرانی همراه بود، در صفحه توئیتر خود نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل. اولین نشست ویژه خود را درباره ایران برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر برگزار کرد. مصرانه به ایجاد یک کمیته حقیقت یاب برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پاسخگویی عاملان رای داد.

مالی در ادامه نوشت: ۲۵ کشور به تشکیل این کمیته رای دادند که هیچ تردیدی در عزم جامعه جهانی برای جلب توجه به نقض جدی حقوق بشر و تضمین عدم مصونیت از مجازات باقی نمی گذارد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه سخنان خود علیه این موضوع گفت: همانطور که نماینده آمریکا در این کمیسیون گفت: «مقامات ایران بدون شناسایی نمی‌توانند این سرکوب خشونت‌آمیز را انجام دهند، جامعه بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

این بیانیه پس از آن منتشر می شود که شب گذشته و پس از تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی «وضعیت حقوق بشر» در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۵ قطعنامه ای علیه ایران تصویب کرد. رای موافق، ۶ مخالف و ۱۵ رای ممتنع تصویب شد.

تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با تشکیل یک «کمیسیون حقیقت یاب» در مورد اتهامات «نقض حقوق بشر توسط ایران» در ناآرامی های اخیر است.