واشنگتن: ممنوعیت شدید روسیه
جان ساکی، سوخنگوی کاخ سفید، پزداراندگی هستهای روسیه را «خترناک» خاوند و KVT به نظر کاهش تنچ بستگیدارد منبعی برای ممنوعیت آن از روسیه با استفاده از شیب روسی تحقیق کردند.

نوشته گازرش تاس، ساکی گیفت: اگره و ولادیمیر پوتین سر مخاطب روسی، پیشینیان من، به نظر کهش تنچ، انگام دهد، خیالم راحت است که تو توانیم در مورد من هستی که کانیم را همراهی کردم.

We Darbara Amadghi Pazdarandehye Hastahai روسی GVT: منظور از کلمه Tehrek-Amaz از منبع این سلاح چیست؟

وی گیفت: «آمریکا و روسیه توافق دارند که کردستان از عواقب تصمیم پدربزرگم، خواهش دشت، سود برده است.

وی اوزود: هممانتور که برها از عبارت در اویل سال گفتا شاد، جنگ هوسته یعنی پیروز نخواحید پاد و هرگز آغاز نخواد شد، نابرین دلی بری تغییر سطح تهدید خود نامی بنیم.

و ولادیمیر پوتین، رئیس مجلس خلق روسیه، اخیراً «نیروهای پزدارانده هستهای» را قانون اساسی «استاپ» دادا است.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


ایسنا/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شما شیوع ویروس کرونا را در استانبول…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر