هوای تهران برای گروه های حساس آلوده است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا هم اکنون ۱۰۶ و برای گروه های حساس ناسالم است.

شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۴ و هوا برای گروه های حساس آلوده بود. از ابتدای سال تنها دو روز هوای پاک در تهران وجود دارد. به بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان توصیه می شود از سفرهای غیرضروری درون شهری خودداری کنند.