هند/ خشم عمومی از دستگیری روزنامه نگار مسلمان منتقد
برخی از رسانه های محلی هند دستگیری وی را به دیدگاه یک خبرنگار منتقد نسبت به سخنان سخنگوی حزب حاکم در مورد پیامبر مرتبط می دانند که موجی از خشم مسلمانان هند و سایر کشورهای اسلامی را برانگیخت و اعتراضات بین المللی متعددی را برانگیخت.