هشدار به دولت در مورد افزایش احتمالی قیمت سوخت/ شما نمی توانید تورم ناشی از آن را کنترل کنید، همانطور که نتوانستید ۴۲۰۰ ارز را حذف کنید.


دکتر کامران ندری، اقتصاددان در روزنامه دنیای اختاز نوشت: در مورد آینده وضعیت تورمی ایران باید احساس خطر کرد.

یکی از این سه حوزه این است که دولت در چنین شرایطی قیمت برخی کالاها مانند حامل های انرژی را تنظیم می کند. در واقع بدون شک اصلاح قیمت ها و کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت کالاها مطلوب است. اما در چنین شرایط اقتصادی، اعمال اصلاح قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند حامل های انرژی و نان، به ویژه به صورت ناگهانی و ناگهانی، ممکن است در سال آینده به شوک تورمی برای اقتصاد ایران تبدیل شود.

در واقع یکی از اقداماتی که دولت باید به آن توجه کند، درس گرفتن از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است تا در شرایطی که کشور را با تورم بیش از ۴۰ درصدی تهدید می کند. این اصلاح ممکن است به شوک تورمی دیگری مانند خروج ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شود.

در واقع باید توجه داشت که هر نوع اصلاح قیمتی که در هر سیستم اقتصادی لازم است انجام شود باید تدریجی و بر اساس شرایط اقتصادی باشد. در واقع باید گفت که اگر اصلاح قیمت به صورت ناگهانی و جهشی انجام شود، باعث می شود تصمیم گیرنده دیگر نتواند به سمت اصلاح قیمت سایر کالاهای اساسی حرکت کند. درست مثل اصلاح ناگهانی قیمت ۴۲۰۰ تومانی که باعث شد دولت دیگری قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد. هر چند دولت می توانست قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز و حامل های انرژی را به صورت همزمان و تدریجی بدون ایجاد شوک تورمی به نظام اقتصادی اصلاح کند.

حوزه دیگری که دولت برای مهار نرخ تورم باید به آن توجه کند، انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی موضوع بسیار مهم و خطرناکی است که بی توجهی به آن می تواند عواقب بسیار جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

انتظارات تورمی باعث می شود مردم به دلیل ترس از کاهش ارزش ریال تمایلی به پس انداز و سرمایه گذاری در ریال نداشته باشند. یعنی در چنین شرایطی هیچکس به دنبال سپرده های بلندمدت در بانک های کشور و همچنین خرید اوراق قرضه دولتی نخواهد بود.

در واقع در شرایط انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش می یابد و در صورت کاهش تقاضا برای ریال، مشخص است که قیمت ریال در بازار پول کاهش می یابد. در واقع در شرایط انتظارات تورمی، کاهش تمایل به حفظ ریال باعث افزایش تقاضا برای تبدیل ریال به کالا و خدمات و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و کمبود آن می‌شود. تغییر در سطح عرضه، سطح عمومی قیمت یا تورم شتاب می گیرد.

سومین حوزه ای که می تواند بر وضعیت تورم در آینده تاثیر بگذارد، افزایش نقدینگی است. به گفته کارشناسان اقتصادی، موضوع رشد نقدینگی در تعیین نرخ تورم آتی از دو عامل قبلی اهمیت بیشتری دارد. اما باید توجه داشت که مدیریت نرخ رشد نقدینگی حتی در صورت موفقیت آمیز بودن; اما اگر قیمت کالاهای اساسی مانند حامل های انرژی و نان به طور ناگهانی بازنگری شود یا تصمیماتی برای افزایش هزینه های تولید گرفته شود یا انتظارات تورمی مدیریت نشود و مهار نشود، کشور همچنان از تورم رنج می برد.