هر آنچه باید در مورد شپش بدانید
لمس سر در محیطی که شپش دارد می تواند فرد را به این بیماری مبتلا کند. در کودکان استفاده از وسایل شخصی یکدیگر مانند شانه مو، شانه و … یکی از راه های انتشار شپش سر است. مدارس و غیره نیز شرایط انتشار شپش است.