نماینده مجلس: سابقه ۱۷ مراجعه مهسا امین به متخصص مغز و اعصاب در کارنامه تامین اجتماعی و در سامانه الکترونیک سلامت ثبت شده است.
محمدبیگی: ما به نمایندگی از زنان اعلام می‌کنیم که حامی حجاب، ارزش‌های اسلامی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی، لبیک یا حسین و چادر و عفاف هستیم و با هیچ‌کس، گروه، حزب و جریان و جنبش معامله نمی‌کنیم. لحظه ارزش های قرآنی و حجاب که بارها در قرآن به آن اشاره شده است، ما با مدارا رفتار نمی کنیم.