نماد نظامی روسیه در اوکراین (فیلم)
نیروهای چچنی بخشی اجتناب کرده اند عملیات تصرف ماریوپل اوکراین هستند. جمهوری چچن یکی اجتناب کرده اند مناطق خودمختار روسیه است کدام ممکن است در گروزنی هدفمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً گروه آن مسلمان هستند.