نرخ زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه در وسط استان هرمزگان ادعا شد


به گزارش تابناک هرمزگان، محمد عباسی ذکر شد: {به دلیل} سنت غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذائقه مردمان، تقاضا برای گرفتن زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه در ماه مبارک رمضان افزایش خواهد یافت.

وی در شکسته نشده همراه خود ردیابی به اینکه طبقه بندی ادعا شده این دسر پرطرفدار ماه مبارک رمضان به چرخ دنده اولین مصرفی در معنی ساخت تعیین می شود، افزود: امسال نیز مربوط به سال های قبلی پس اجتناب کرده اند طی سطوح قیمت گذاری در کمیته مشاوران، قیمت عالی عدد کیلو اجتناب کرده اند ترکیب کردن زولبیا کدام ممکن است سطح عالی بامیه است ۵۸۰۰۰۰ ریال تصمیم گیری شد.قیمت ترکیب کردن زولبیا کیلویی ۴۱۰۰۰۰ ریال ادعا شد.

معاون وزیر خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازرگانی تصریح کرد: زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه باید در ماه مبارک به هزینه مصوب ستاد ساماندهی بازار تهیه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر واحد شیرینی فروشی کدام ممکن است همراه خود قیمت بالاتری به کالا برسد تخلف محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلف. همراه خود واحد برخورد قانونی ممکن است.

وی ذکر شد: قیمت مذکور برای وسط استانداری تصمیم گیری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرها همراه خود ملاحظه به هزینه تعدیل قیمت بازار برای آن شهر تصمیم گیری تبدیل می شود.

عباسی در طولانی مدت ذکر شد: ساکنان می توانند هرگونه تخلف اعم اجتناب کرده اند پرهزینه فروشی، کم فروشی، پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را به سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع دهند.