ناهنجاری بزرگی کدام ممکن است بلند مدت بازارهای جهانی نفت را ناپایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامطمئن کرد


روزنامه روسی اکونومیست در گزارشی دانستن درباره بلند مدت بازار نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط نوشت حمله روسیه به اوکراین تنها عاملی نیست کدام ممکن است باعث بی ثباتی دسترس در بازار نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط شده است. این نشریه در یکپارچه گزینه ها، محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار اوپک، مشکلات پیش روی نمایندگی آمریکایی باز نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع پوشش‌های کرونری چین را عناصر مخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​سبدها وفاداری بازارهای جهانی نفت اشاره کردن کرده است.

بر ایده تجربیات تابناک همدانگزارش اکونومیست کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند یکپارچه انبوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسان قیمت دسترس در بازار جهانی نشاط است، حدود عالی ماه پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین کدام ممکن است در نتیجه افزایش قیمت نفت شد، تحریک کردن شد.
اختلال از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌سابقه‌ای کدام ممکن است حداقل در ۱۰ سال قبلی شاهد آن نبوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۹ به این زودی کدام ممکن است سیگنال‌ای اجتناب کرده اند نوک این توسعه {وجود ندارد}. به عبارت تولید دیگری؛ پس اجتناب کرده اند افزایش قیمت نفت به ۱۱۳ دلار پس اجتناب کرده اند حمله پهپادهای حوثی یمن به قدرت نفتی عربستان، چنین بی ثباتی بیانیه نشد به همان اندازه اینکه اخیراً قیمت نفت نپخته برنت اجتناب کرده اند ۱۲۸ دلار در هر بشکه به ۹۸ دلار در هر بشکه کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری بر ناهنجاری {در این} بازار تاکید کرد. به همان اندازه آنجا کدام ممکن است مشاوران معتقدند، نوسانات بازار نفت در ماه قبلی بالاترین میزان در بیش اجتناب کرده اند عالی دهه قبلی بود.

با این حال اجتناب کرده اند دیدگاه عالی اقتصاددان; این نوسانات کدام ممکن است منعکس کننده کار با هم نیروهای ژئوپلیتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی است، عناصر متعددی دارد، اجتناب کرده اند نبرد گرفته به همان اندازه افزایش نرخ بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کرونا.

اکونومیست می نویسد اولین عاملی کدام ممکن است در نتیجه بی ثباتی در بازارهای جهانی نفت تبدیل می شود، رویکرد کشورهای اوپک برای افزایش ساخت برای رویارویی همراه خود تبعات تحریم های غرب بر نفت روسیه است. به معنای واقعی کلمه هستند، در شرایطی کدام ممکن است آمریکا نفت روسیه را تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر حتی کشورهای {بی طرف} در تحریم را {به دلیل} اولویت اجتناب کرده اند روابط پولی همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم {به دلیل} نقض تحریم ها، درگیر کرده است، بی میلی نفتی کشورهای صادرکننده می‌توانند دلیل برای آن باشند.. بی‌ثباتی {در این} بازار.
به عبارت آسان تر، اختلال در ورود روزانه سه میلیون بشکه نفت روسیه به بازار کدام ممکن است ممکن است بازار جهانی نفت را مختل تنبل، تنها در صورتی قابل مدیریت است کدام ممکن است ساخت تعداد اندکی اجتناب کرده اند تولیدکنندگان نفت افزایش یابد. با این حال این واقعیت کدام ممکن است این ملت به عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی شناخته شده به عنوان ۲ کشوری کدام ممکن است بیشترین معنی را برای جبران بخشی اجتناب کرده اند ضعیف نفت روسیه دارند، اجتناب کرده اند سوی آن ملت ها مورد استقبال قرار نگرفت به همان اندازه روزی کدام ممکن است جهان به شما فرصت دهد آن را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جلوگیری تنبل. نوسانات قیمت نفت کارساز نیست.

با این حال دومین ناهنجاری برای این اقتصاددان {به دلیل} اجتناب کرده اند بازو دادن قابلیت ساخت آمریکا برای مواجهه همراه خود ضعیف نفت در سیاره است. شرکتی کدام ممکن است همراه خود افزایش ساخت نفت آمریکا، قیمت نفت را کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوپک را تضعیف کرد، با این حال در اقتصاد جدید آمریکا، تردیدهایی با اشاره به اینکه خواه یا نه باز نشده می‌تواند همراه خود مشکل جبران ضعیف جهانی نفت در روسیه مقابله تنبل، موجود است. ویژه به ویژه کدام ممکن است وضعیت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در آمریکا نسبت به قبلی کمتر دلگرم کننده به نظر می رسد مانند است.

سومین مسئله کارآمد بر نوسانات قیمت نفت، تقاضا برای نفت است. {در این} راستا، تکنیک چین برای قرنطینه از حداکثر شهرهای شکسته کدام ممکن است در نتیجه قرنطینه ۲ شهر همراه خود تعداد انگشت شماری میلیون شانگهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنژن شد، طبق گفتن موسسه اعتباربخشی پلاتس، ممکن است تقاضای نفت را به ۶۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. اگر این را همراه خود علائم درگیر کننده ای کدام ممکن است آرم می دهد اقتصاد چین به طور قابل توجهی در بخش املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات در جاری کاهش است، جدا هم بگذاریم، احتمال اختلال در بازارهای نشاط افزایش خواهد یافت. / حیف ما