نانوایی های بیشوا به همان اندازه عید فطر تعطیل نمی شوند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بیشوا، ابراهیم تاجیک نوری سرپرست فرمان بیشوا ظهر بلافاصله در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: همراه خود ملاحظه به اهمیت نان در معیشت مردمان، نانوایی های بیشوا همراه خود هدف افزایش استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت ارائه دهندگان نان به صورت مستمر رصد می شوند. “

وی اظهار داشت: طبق انتخاب ها کارگروه آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان شهرستان، نانوایی های بیشوا در ماه مبارک رمضان صبح ها اجتناب کرده اند ساعت ۶:۳۰ الی ۸:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ظهر اجتناب کرده اند ساعت ۱۱ به همان اندازه ۸ پرانرژی خواهند بود. : ۳۰ ساعت شب. ۱۲:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر اجتناب کرده اند ۱۶ الی ۲۰:۳۰.

رئیس بخشداری بیشوا افزود: تعطیلی نانوایی ها به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان لغو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نانوایان متخلف برخورد تبدیل می شود.
تاجیک نوری اظهار داشت: همراه خود نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده اعضای کارگروه ساماندهی بازار مشترک، بسیج اصناف، قرارگاه شهید امانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نانوایان، رضایتمندی ساکنان اجتناب کرده اند انجام نانوایی ها مرتفع است. این درجه باید رضایت را افزایش دهد.”

انتهای پیام/ ۶۷۰۳۷
این را برای صفحه اول توصیه دهید