نام «حاج قاسم میرهحسینی» را «حاج قاسم میرحسنی» می‌نامیدند.ایسنا/ سیستان و بلوچستان دهه مبارک فجر ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نام شهید حاج قاسم میرحسنی نامگزاری شاد.

به نام گذرش ایسنا، صبح امروز، دار ده مبارک فجر، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، نام شهید حاج قاسم میرحسنی نامقداری شاد.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور در کالبدشکافی زندگینامه شهید حاج قاسم میرحسنی پرداخت و گفت: سردار شهید حاجی قاسم سلیمانی همواره در نقش شهید میرهحسینی سیستان توسط نیکی یاد می کیند.

غلامرضا رضایی افزود: بررسی کانال یک برنامه پرمخاطب که به تبلیغ فرهنگ، نوع دوستی، شهادت، زنده، نگا، دشتن ید و خاطره، شهدا می پردازد، به نظر یک نسل جدید با ماشینی موثر.

پدر آدم: شهید حاجی قاسم میرهحسینی که در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی که در راه معرفتی پشتر با تأثیر نفوذ غلاف به شهادت رسید.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان با تایید حکم برنامه چنین که محل دانشگاه آدما خدا دشت است و: سردیس سردار شهید حاج قاسم میرحسینی به نام پدر باهترین محل دانش بلوچ شاه ثانی.

عباس میرحسنی برادر شهید حاجی قاسم میرحسنی نز با آناتومی یک اخلاق بلند و رفاری کجاست شهید و اقامتگاه پرداخت و بخشی به عنوان اندیشه های زندگی است و بیان کردی را می بینیم.

نامقداری سازمان مرکز سیستان و دانشگاه بلوچستان به نام

نامقداری سازمان مرکز سیستان و دانشگاه بلوچستان به نام

نامقداری سازمان مرکز سیستان و دانشگاه بلوچستان به نام

لینک منبع

لازمه پیشنهادی


بررسی یک سوء ظن به طیب کردا بشید امکان پذیر است. شما به تور خودکار دارای صفحه اول …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر