مهارتها و انگیزه – دکتر مجید کلاهدوزان.


شیوه زندگی سالم برای جلوگیری از زردی و کم خونی.

شهروند ،

سریع

استاد،

شما فقط باید با کمک هایی که نسبت به دیگران انجام می دهید تمایز بیشتری قائل شوید.
“اگر خود را نمی خواهید ، هرگز انگیزه ای برای کاهش وزن نخواهید داشت!”

کلاس آنلاین. مهارت و انگیزه.
سهشنبه شهروند مجدد
ساعت 9 شب
با گفتار دکتر هیتر.
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09160358760.
ارسال پیام در واتساپ

دیدگاهتان را بنویسید