مقاله واحدی درباره شرایط ارتقای نظام آموزش عالی و پژوهشی منتشر شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیس، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقاله ای با عنوان «تشکیل کمیسیون مشترک برای تأمین مطالبات عالیه» با اشاره به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقای سطح کشور.” نظام آموزشی و پژوهشی» که در جلسه ۸۶۹ شورا در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت، انقلاب فرهنگی به شرح زیر لازم الاجرا اعلام شد.

ماده واحده – در اجرای سیاست های کلی علم و فناوری و بررسی مسائل و مشکلات، پیشنهاد سیاست ها و راهکارهای مناسب، بهبود زیرساخت های آموزشی و پژوهشی، الزامات اجرایی برای بهبود نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور و وضعیت معیشتی و تحقیق معلمان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی؛ کمیته مشترک بر اساس مفاد ماده ۶ سند اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از ترکیب زیر تشکیل شده است:

۱. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (رئیس کمیسیون)

۲. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی

۳. رئیس کمیسیون بهداشت، پرستاری و آموزش پزشکی شورای اسلامی

۴. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۵. رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای اسلامی

۶. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷. وزیر بهداشت، پرستاری و آموزش پزشکی

۸. رئیس مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری

۹. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰. رئیس بنیاد ملی نخبگان

۱۱. سه عضو واقعی شورای عالی انقلاب فرهنگی (محمدرضا مخبر دزفولی، صادق واعظ زاده، منصور کبگانیان)

تبصره: کمیسیون مذکور ظرف دو هفته راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اسلامی و هیات وزیران پیشنهاد خواهد کرد.

لازم به ذکر است این مصوبه جهت اجرا به دستگاههای ذیل ابلاغ گردید:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان برنامه و بودجه

کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی

کمیسیون بهداشت، پرستاری و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی

بنیاد ملی نخبگان

مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی