معاون شهردار خودرو: تاییدیه گل محمدی ۴ میلیاردی بود/ پرسپولیس اجتناب کرده اند مابه التفاوت گلایه نمی شود، همه چیز دوباره شکایت می کنیم.


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، اسماعیل حیدرپور پس اجتناب کرده اند پیروزی خدمه سراسری مقابل لبنان ذکر شد: تفریحی طبق پیش بینی فوق العاده خوشایند بود. گرچه صعودمان خاص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسابقه جشن بود، با این حال همراه خود ملاحظه به باخت مقابل کره جنوبی باید پیروز می شدیم. همراه خود ملاحظه به شرایط کودک ها امیدواریم آنطور کدام ممکن است باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید بتوانیم مشاور خوب ای برای فوتبال کشورمان در جام جهانی باشیم. امیدواریم شرایط خوبی در جام جهانی داشته باشیم.

قائم مقام تجهیزات گلف شهر خودرو با اشاره به شرایط این خدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمع بندی خوشایند فعلی ذکر شد: الحمدلله ۲ دیدار مقابل فجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد نفت سلیمان کدام ممکن است حریف مستقیم ما در پایین ما بودند را باختیم. همه دنبال کنندگان فوتبال تفریحی همراه خود نساجی را تماشا کردند. خدمه در شرایط خوبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک ها خیلی خوشایند همراه خود هم جدا می آیند. امیدوارم بتوانیم شرایط را برای دستیابی خدمه فراهم کنیم. ما باید بجنگیم. کار سختی است، با این حال خدمه {در این} هفته ها در شرایط خوبی قرار دارد.

وی کسب اطلاعات در مورد اختلافات همراه خود احسان اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطش همراه خود کمیته قلمرو ای فوتبال ذکر شد: تجهیزات گلف کاری را کدام ممکن است باید انجام دهد انجام می دهد. در نظر گرفته شده می کنم در بحث لجستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مجوز، خدمه همراه خود شرایطی کدام ممکن است دارد پیش {می رود}. هدف ما ماندن خدمه در لیگ برتر است. بحث دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قصه ها نیست.

حیدرپور کسب اطلاعات در مورد تقاضا تجهیزات گلف شهر خودرو اجتناب کرده اند پرسپولیس ذکر شد: رضا درویش حسن نیت دارد. او جدیتر اجتناب کرده اند مدیران زودتر است. طبق توافقی کدام ممکن است انجام دادیم قرار بود پرسپولیس ۱۰ میلیارد دلار به تجهیزات گلف شهر خودرو تیز کردن تدریجی.

وی همراه خود ملاحظه به اینکه تجهیزات گلف پرسپولیس مدعی شده مبلغ این مبلغ طبق مصوبه کمیته کمتر است، ذکر شد: ۷ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد تقاضا تجدیدنظر. اجتناب کرده اند آن گذشته تاریخی به همان اندازه بلافاصله باید ۷ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست تیز کردن می کردند. اگر این تمایز را نپذیرند، مجدداً برای تمکین شکایت خواهیم کرد.

قائم مقام تجهیزات گلف شهر خودرو همراه خود ردیابی به قراردادی کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است ترکمنچایی باشد، ذکر شد: هر باشگاهی خوب سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب وکیل دارد. باید این سیستم ریزی می کردند. مصوبه اولین یحیی گل محمدی ۴ میلیارد بوده کدام ممکن است تیز کردن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۷ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد {بوده است}.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خدمه های عکس در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) میزبانی می کنند با این حال این شرایط برای شهرخودرو فراهم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه پیامی دارد، ذکر شد: ممکن است همراه خود ممکن است صحبت {نمی کنم}.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید