مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر در مرحله مقدماتی جام جهانی آفریقا قهرمان شدند
خدمه های فوتبال مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر در مرحله مقدماتی جام جهانی قهرمان شدند.

به گزارش ایسنا، فینال مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در آفریقا در ۵ ورزشی برگزار شد کدام ممکن است مهمترین ورزشی آن تکرار فینال جام ملت های آفریقا بود کدام ممکن است مصر همراه خود عالی گل سنگال را شکست داد. . در دقیقه چهارم همراه خود گل سالیو سیس شاگردان کی فرآیند در مدت زمان کوتاهی پیش افتادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه انتها پیش رفتند.

در تولید دیگری ورزشی خانگی کنگو مقابل مراکش به جذب می کند عالی بر عالی کف دست کشف شد. تونس همراه خود عالی گل پولی را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام بلندی به سوی جام جهانی درو کردن.

الجزایر نیز همراه خود عالی گل اسلام سلیمانی اجتناب کرده اند کامرون را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیجریه همراه خود جذب می کند با بیرون گل به نوک رسید.

سپس دیدارهای بازگشت برگزار تبدیل می شود به همان اندازه وظیفه ۵ خدمه راه یافته به جام جهانی خاص شود.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ رئیس کل دادگستری استان کرمان در پنجمین روز اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ امکانات …