مشاور کرد: لبنان دارایی های ۶۵۰ میلیون دلاری کردستان عراق را مسدود کرد
یکی اجتناب کرده اند نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان عراق در این زمان (سه شنبه) اجتناب کرده اند مسدود شدن حدود ۶۵۰ میلیون دلار اجتناب کرده اند دارایی های اقلیم کردستان بیروت در پی گفتن فصل لبنان خبر داد.

به گزارش ایسنا، در این زمان به نقل اجتناب کرده اند بغداد، علی حما صالح، مشاور پارلمان اقلیم کردستان عراق در صفحه فیسبوک شخصی نوشت: اموال بازداشت شده درآمدهای نفتی اقلیم کردستان در حساب منصفانه نمایندگی قبرسی است. “

با این حال ژرژ علم، منصفانه دیپلمات لبنانی، اجتناب کرده اند افسران مقامات فدرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرد خواست در صورتی کدام ممکن است ادعای منصفانه قانونگذار مبنی بر ممنوعیت ۶۵۰ میلیون دلاری اموال اقلیمی لبنان توسط موسسه مالی های بیروت، اجتناب کرده اند قوه قضاییه لبنان شکایت کنند. . .

وی ذکر شد: قانونی نداریم کدام ممکن است بگوید اگر مقامات ورشکست شود، دارایی های سپرده گذاران در موسسه مالی های ما مسدود تبدیل می شود.

پیشتر سعد الشامی معاون نخست وزیر لبنان اجتناب کرده اند فصل مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی لبنان خبر داده بود.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


شورای ایمنی اجتناب کرده اند منقل بس ۲ ماهه گفتن شده توسط فرستاده…