مشاور مجلس: در اتفاقات ورزشگاه مشهد، نقطه ضعف مدیریتی مشهود بود
تناقض تجهیزات ها در برگزارکننده مسابقه واضح است، در شرایط خاصی کدام ممکن است شهر مشهد در ایام نوروز تخصص کرد، برگزاری این مسابقه در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) فوق العاده دردسرساز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانستند مسابقه را برگزار کنند. تفریحی در تهران بیشتر است. مدیریت.