مشاور جاچساران در جشن عظیم نوروزگا


سید نصیر حسین پور در مراسم جشن نوروزی در جاچساران ذکر شد: خوشبختانه اقدامات خوبی برای پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی {در این} شهرستان {انجام شده} است.

مشاور مردمان شهرستان های جاچساران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشت در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: تحریک کردن سفرهای نوروزی همراه خود رعایت دستورالعمل های بهداشتی موجب افزایش یک بار دیگر صنعت گردشگری در ملت شد.

عضوکمیسیون دستور ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نظارت بر پتانسیل ها گردشگری، ارتقای استاندارد ارائه دهندگان حاضر شده به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت پروتکل های بهداشتی در سفرهای نوروزی را اجتناب کرده اند اسبابک ها مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی دانست.

سعید طالب پور، سرپرست اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: شهرستان جاچساران اجتناب کرده اند قابلیت های بالایی در زمینه گردشگری به طور قابل توجهی گردشگری مذهبی برخوردار است.

وی افزود: بارگاه آفتاب بی بی حکیمه (سلام الله علیها) خواهر مستقیم امام رضا (علیه السلام) {در این} شهرستان به قطب عظیم گردشگری جنوب ملت تغییر شده است.

طالب پور ذکر شد: تحمیل روحیه نشاط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم مردمان استان به مسافران اجتناب کرده اند مهمترین نیازها برگزاری جشن های نوروزی در شهرستان های استان است.

وی در شکسته نشده ذکر شد: توسعه پذیرش مسافران نوروزی {در سراسر} کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در جاری {افزایش است}.

گردشگری یکی از اولویت های مهم اشتغال زایی در گچساران است

گردشگری یکی از اولویت های مهم اشتغال زایی در گچساران است

گردشگری یکی از اولویت های مهم اشتغال زایی در گچساران است