مسئولان باید به معیشت مردمان معامله با کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مانترا سال برسند


به گزارش خبرگزاری فارس در ماه بیت المقدس، حجج اسلام والمسلمین محمدتقی موحد امام جمعه لحظه ای بیت المقدس در اولین خطبه های نماز جمعه سال جدید در حالی کدام ممکن است به شخصی وصیت می کرد اظهار داشت. پرهیزگاران: همه این سیستم ها در هدف رضای خدا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزاع دوری کنند.

وی دقیق کرد: رعایت حدود الهی، ملاحظه به بایدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبایدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها قرمزی کدام ممکن است دین رئوس مطالب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام فضایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند رذایل اخلاقی اجتناب کرده اند مصادیق تقوا است.

نامزد لحظه ای نماز جمعه ماه مبارک همراه خود ردیابی به اینکه تقوا نردبان کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله تعالی است، افزود: ضیافت صرفاً تنظیم لباس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان همراه خود حرکت به فرایض دینی، ضیافت را در هر ثانیه جشن گرفت. پیش زمینه.”

او اظهار داشت: افسران مسئولان ارشد باید اجتناب کرده اند این فضای غیر سکولار بهره ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه ویژه به معیشت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت زمینه نتیجه گیری مانترا سال را فراهم کنند.

حجت الاسلام موحد همراه خود ردیابی به تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانو زنی مساجد افزود: مسجد محور وحدت مسلمانان، جبهه جهاد مقدمه سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر سنت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند مسجد است. مراقبت اجتناب کرده اند همه خوب ارزش ها است.” افسران {برای حفظ} نظم باید به مساجد ملاحظه کرد.

وی همراه خود ردیابی به اسامی علما، شیوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع دقیق کرد: آیت الله ریشهری همراه خود ترکیبی آوری علم حدیث آثار ارزنده ای در احیای دین دارد.

بالا حرف / g
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید