مرکز بهداشت خوزستان: یک بیمار امیکرون ۱۹ نفر را مبتلا می کند/ ۶۶ درصد افراد جامعه در معرض خطر ابتلا به نوع جدید ویروس هستند.
سیدمحمد علوی: در تردد از مرزها تزریق ۲ دوز واکسن و گرفتن تست PCR منفی در ۷۲ ساعت گذشته الزامی است و در صورت مشکوک بودن فرد، ورود اتباع خارجی ممنوع است. ایرانیان نیز باید در مرز قرنطینه شوند که در صورت امکان انجام خواهد شد.