مراکز تحقیقاتی اسرائیل: اسرائیل با طوفان بزرگ داخلی مواجه است/ آیا سناریوی مهاجرت گسترده صهیونیست ها تکرار می شود؟
به گفته این تحلیلگر صهیونیست، مشکل بزرگ سیاسی و اجتماعی اسرائیل تنها در صورتی قابل حل است که نتانیاهو برای همیشه از صحنه سیاسی حذف شود. با این حال، نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که نتانیاهو و حزب راست افراطی او می توانند در انتخابات آینده پیروز شوند و ۳۴ کرسی به دست آورند.