مدرک کارشناسی
نوید مظفری، ممکن است راهنمایی تیم داوری در کجاست مسابقه سخت قدم گذاشتن.

نوید مظفری کرشناس داوری در گفت و گو با ایسنا، درباره قدوت ددار استقلال و صنعت نفت آبادان نمایش کرد: نیما اول بازی استقلال و نفت آبادان به نظر قدوت تیم داوری ندشت بشقاب مخصوص و سختی ساختند. .

وی آدام پدر: توسط تیم داوری
اشکان خورشیدی و علی میرزابگی با تجربه طراحی خود درستی پیوند. هر ۵۳ دقیقه بچرخ، هلاکت، استقلال مشکوک است. صحنه، من که، نظر آن چیزی که مانده است، اما بسیجین کجاست؟ اجرا مجموع خوبی داوران، را دریک، مسابقه، چون چندان سخت ایس سوئی تیم داری شهید بودیم.

PIAM END

لینک منبع

لازمه پیشنهادی


برسی بازی بقیه ماندا پرسپولیس و استقلال نشان مای داده که شاگردان فرهاد مجیدی…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر