مخیتاریان در نقش تیم ملی کشوریش خدا حافظی کرد
هنریخ مخیتاریان در نقش تیم ملی فوتبال کوشورش آستیوا داد تا خودش را وقف بازی در تیم بشگاهش کند.

به گذرش ایسنا، هافبک سابق منچستریونایتد و آرسنال پی اس نقش انگام ۹۵ بازی داخلی به نظر ارمنستان، نقش هارگیز جم جهانی، یا جام ملت های اروپا، راه پدا نکرد، به فوتبال خود درخشورشد. مخیتاریان با ۳۲ گل رکورددار پچترین گل بری تیم ملی است. یا پیام خدا حافظی خود رااز جایی که تیم شبکه اجتماعی کردی بالا را اداره می کند.

بازیکین ۳۳ صالح نوشت کجاست: «من از می خواستم که مرحله ای است در چرخش پیشه اش یعنی خود پیروز شوم. Bazi Corden Bray Team Melli Kshurm D15 Sal، محرک افتخار بوده است و حتی Bechter به عنوان حوض افتخار و Capitani PS به عنوان باس داخلی ۹۵، طراحی دستور زبان به عنوان buzzer بین ملی امستان و جمهوری یمن.

آدام داد کجاست: طرح را پس از دیگر مردم، بازی، مقابل آلمانی ها، ماه، نوامبر، گریفتوم کجاست؟ من اسمی از آن ندارم، گویی مثل کزای همیت کرد، مولد غنچه است، چون کرد بازی است و از کردی است که لقب فوتبال یاک بازیکن دارد و دارد. آدرس یک فرد بالغ

مخیتاریان باه بیان امتداد قارداد یک صالح خود با روم نازدیک می چود و امل کرد خوبی برای مورنو دشتا است. یا فصل ۲۴ بازی در ساری آانگام داد و تنها دو بازیکن رام (روی پاتریسیو و تامی آبراهام) در حضور دشتند آهنگی از مورینیو را کارگردانی می کنند. یا ۵ پاس ژل پدر و ۳ ژل z.

البته کوره اسپورت نوشته که قارداد هنریخ مخیتاریان با بلاروس در پایان باب پایان می رصد کجاست و حضوری یا حالتی از حال دارد مثل بهترین بازینان زمان کجاست سوران روم یعنی رند، نادرند، قرداد.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


گفته شهردار شهر خرسون اکراین نیروهای روسیه ورد ساختمان شورای شهر خرسون شادند. با آن …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر