مخبر: در سال های آینده تمامی اقشار آسیب پذیر از حذف ارز اولیه بهره مند خواهند شد
معاون اول رئیس جمهور: افشای اسامی ابربدهکاران اقدام بسیار خوبی است اما باید همه ملاحظات و معیارها در نظر گرفته شود تا کسانی که از بانک ها کمک بلاعوض دریافت کرده اند پروژه های بزرگ ملی را با کسانی که سوء استفاده کرده اند از این وام ها انجام دهند. باید جدا می شدند