مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون ۲/ رییس سازمان محیط زیست: ما تحت تاثیر مسائل سیاسی نیستیم
در صورت اجرای سد مارون ۲ (سد رواناب) دومین سد رودخانه مارون خواهد بود که در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته می شود. ارتفاع این سد ۱۵۰ متر و ظرفیت ذخیره سازی آب ۱۷۷ میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است. این سد با واکنش خوزستانی ها مواجه شده است. آنها معتقدند در هفت شهر آب شرب، کشاورزی و محیط زیست تاثیر می گذارد و تالاب شادگان قطع می شود.