محکومیت مالی ۲ باشگاه لیگ یک و مهندسی مکانیک با تصمیم کمیته وضعیت


به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در چند مورد به شرح زیر اعلام کرد:

*با توجه به همین شکایت نورمحمد از باشگاه رایکا بابل، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال بابت اصل مطالبه و مبلغ ۲۰ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۰۹ ریال به عنوان هزینه حقوقی خواهان محکوم شد. اجرای رأی نیز مستلزم پرداخت هزینه دادرسی اضافی است که مبلغ ۳ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۹۱ ریال است.

*در پی شکایت علی خمند از عرفان گلشن بازیکن باشگاه ویستا توربین، کمیته تعیین وضعیت، ادعای شاکی را رد کرد.

*در پرونده تجدیدنظرخواهی حیدر شریف از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد بابت اصل مطالبه و ۲۱.۸ میلیون ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت مسعود حیدرزاده از باشگاه مهندسی تبریز، این باشگاه به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل مطالبه و ۱۳ میلیون و ۸۰ هزار ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد. ضمناً کمیته تعیین وضعیت، مطالبه ۳۰۰ میلیون ریالی شاکی را رد کرد.

ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اطلاع رسانی، می توان به هیئت تجدید نظر Pallloittito درخواست تجدید نظر داد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید