محافظت ۴۷ سطح حادثه خیز پلیس راهور استان


بر مقدمه داستان ها تابناک ایلام. محمد سبحان حسنی افزود: در بحث سفرهای نوروزی یکی اجتناب کرده اند مهمترین دغدغه ها کاهش تصادفات به طور قابل توجهی است. کاهش تلفات مورد تایید جناب ریاست جمهوری قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های اجباری برای این مدت انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستوراتی صادر شد.

وی ذکر شد: مقرر شد آموزش نیروی انتظامی در بحث مدیریت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بحث استقرار خودروها در اصل کار قرار گیرد.

حسنی شکسته نشده داد: قوانین واقعاً کار می کند برخورد انتقادی همراه خود متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف خودروهای متخلف اجتناب کرده اند عمق رسمیت در خیابان ها می کاهد.

وی دقیق کرد: پلیس در برخورد همراه خود تخلفات حادثه ساز در تمامی بخش های بار اقدامات انتقادی انجام دهد

الحسنی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به حضور بالگردها باید اقداماتی در حد توان انجام شود. بالگرد جهت استفاده در حوادث استان