محافظت حرمت ماه مبارک رمضان
ایسنا/ زنجان امام جمعه سلطانیه ذکر شد: افرادی که به توضیحات شرعی در موقعیت به روزه تکل نیستند حرمت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داران را محافظت کنند.

حجت الاسلام عمران حسینی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به حلول ماه مبارک رمضان، به مزیت این ماه گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر برکت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: رمضان ماه خدا، ماه مبارک رمضان است. روزه ماه اسلام . ماه پاک شدن اجتناب کرده اند نجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه قیامت عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگی است.

وی ماه رمضان را ماه تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقیق اینکه استغفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید توبه برای انسان استغفار می تنبل، تصریح کرد: انسان همراه خود استغفار ممکن است بوی گناه را اجتناب کرده اند بین ببرد.

حسینی همراه خود تاکید بر اینکه ثواب انسان در ماه رمضان ۲ چندان تبدیل می شود، ذکر شد: رمضان میدان رقبا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است هر میدانی عالی دریافت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بازنده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس در ماه رمضان به رضایت الهی شخصی برسد، در روز عید قربان – فطر جوایز شخصی را اکتسابی می تنبل.

درک بخش علمیه همراه خود تاکید بر اینکه ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند معروف ترین ماه های خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریم ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریم ترین ماه های سال است، ذکر شد: بهترین خوشحال از انسان اینجا است کدام ممکن است خداوند میزبان او را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوست. بازدید کننده این ماه است.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه سلطانیه همراه خود دقیق اینکه ماه رمضان برای روزه داران ماه رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت است، شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ماه رمضان برای کسانی است کدام ممکن است حرمت این ماه مبارک را محافظت نمی کنند. . .

حسینی نسب خاطرنشان کرد: در گروه افرادی هستند کدام ممکن است {نمی توانند} روزه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که به توضیحات شرعی {نمی توانند} روزه بگیرند باید حرمت این ماه را محافظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در ملاء عام روزه می گیرند باید معامله با شوند.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


فومن در ۳۰ کیلومتری رشت در استان گیلان قرار دارد. فومن {به دلیل} محله …