محافظت امدادی ۷۶ حادثه در سفر نوروزی / ۵۸ حادثه رانندگی تاکنونایسنا/ گلستان مدیرعامل گروه هلال احمر استان گلستان همراه خود ردیابی به ورزش مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر امدادگران این گروه در ایام نوروز ذکر شد: {در این} ایام بیش اجتناب کرده اند ۷۶ حادثه رانندگی در گلستان خرس محافظت گروه هلال احمر قرار گرفته است. .

فرهاد مکانی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همراه خود ردیابی به اینکه نیروهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان گروه هلال احمر استان گلستان اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه در ایام نوروز حضور دارند، ذکر شد: الحمدلله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بچه ها امدادگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان گروه هلال احمر، می‌توانیم مأموریت‌های شخصی را همراه خود موفقیت به نوک برسانیم، گرچه اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است نیازی به امدادرسانی با بیرون حادثه نیست، خوشحالیم.

وی همراه خود خاص اینکه به همان اندازه ظهر همانطور که صحبت می کنیم در استان گلستان ۷۶ مورد تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سانحه رانندگی در سفر نوروزی به ما گزارش شد کدام ممکن است نیروهای امدادی در محل حضور یافتند، افزود: اجتناب کرده اند این انواع ۵۸ مورد درمورد به حوادث رانندگی {بوده است}. “اینجا است.

مدیرعامل گروه هلال احمر استان گلستان همراه خود ردیابی به اینکه تاکنون ۹۵ نیروی کار عملیاتی به محل اعزام شدند، اجتناب کرده اند بکارگیری ۲۰۳ نیروی عملیاتی در اموری کدام ممکن است تاکنون {انجام شده} است، خاص کرد.

المقانی اجتناب کرده اند نجات ۱۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان عزیزانشان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۶۲ نفر توسط نیروی کار های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی ما به امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ نفر نیز در امکانات سرپایی مداوا شدند.

وی اجتناب کرده اند اسکان عالی خانوار اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی ۹ نفر در تصادفات تاکنون خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در عملیات های {انجام شده} تاکنون ۹۷ تجهیزات آمبولانس توسط نیروی کار های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل گروه هلال احمر استان گلستان همراه خود ردیابی به اینکه شهرستان مینودشت همراه خود گزارش ۱۷ تصادف در سفر نوروزی بیشترین تصادفات را داشته است، افزود: شهرستان های گرگان، علی آبادکتول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردکوی همراه خود ۱۴، ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تصادف. تصادفات به همین ترتیب در دسته های زیر اصولاً رخ می دهد. در سفر نوروز تصادف کردند.

انتهای پیام

تأمین