لغو بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی جهاد تبیان پس اجتناب کرده اند تذکر مدیریت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فروش اسلامی آذربایجان شرقی ظهر در حال حاضر پنجشنبه کنفرانس پیشاهنگی تبلیغی را در سالن اجتماعات مصلی امام خمینی (ره) تبریز برگزار کرد.

حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاگ دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی {در این} کنفرانس ذکر شد: بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تفسیر جهادی در بودجه ۱۴۰۱ مجلس فکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می باشد. بعد اجتناب کرده اند هشدار مقام معظم مدیریت بردن شد.

وی افزود: مقام معظم مدیریت تاکید دارند کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های فعلی برای تبیین جهاد استفاده شود.

مشاور افراد تبریز آسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذرشهر در مجلس افزود: بهتر از تأمین برای تبیین جهاد قرآن کریم این بود کدام ممکن است باید خواص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های جمهوری اسلامی را تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی کرد.