لزوم راه اندازی سازوکار سازمانی برای تسریع در تعامل مجلس و قوه قضائیه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمدصالح جوکار صبح جمعه در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه و با تجلیل از قضات و کارکنان دادگستری استان یزد اظهار داشت: در سال ۱۳۸۵ از ۲۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان و ۲۰۰۰ هزار تومان و ۲۰۰۰ هزار تومان به دست آمد.

وی با اشاره به ایجاد سازوکار جدید سازمانی برای ساماندهی و تسریع در تعامل مجلس و قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اعضای کمیته های ویژه برای تسهیل و تسریع ارتباطات و فرآیندهای کاری دوسویه تشکیل می شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس خواستار ایجاد زمینه های بیشتر برای ارتباط نمایندگان نیروهای استانی شد و تاکید کرد: هرگاه ارتباط نمایندگان نیروهای استانی بهتر و بیشتر شود گره های بیشتری از مردم گسسته می شود. .

وی بر حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: بیشترین خسارات کشور ناشی از غفلت، غفلت و طرد رهبری است و از قوه قضائیه و به ویژه قوه قضائیه انتظار می رود. قوه قضاییه استان باید در این زمینه ها جدی باشد.

سخنگوی مردم یزد و اشکذر با قدردانی از حضور قضات در مساجد در طرح ۳۰ شبه بقعه و آگاهی حقوقی و قضایی گفت: تجربه نشان داده است که بسیاری از مشکلات حقوقی مردم ناشی از نبود قانون است. موارد